BURN-OUT

OVERWIN EEN BURN-OUT


Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijven gaan. Ze volharden in hun werk en zijn zich lang niet altijd bewust van de ernst van hun klachten. Hoe groter de uitputting, hoe erger de klachten worden. Ton Fontijn begeleid al meer dan 20 jaar mensen met burn-out, en andere stressklachten. Als een van uw medewerkers in een burn-out belandt, is dat voor alle betrokkenen een vervelende situatie.

INHOUD

Ton Fontijn werkt met een integrale behandelaanpak die gericht is op snel én duurzaam herstel. Ik werk praktisch, probleemgericht en bied indien nodig een langere en intensievere behandelingen aan.

Burn-out vraagt om een maatwerkaanpak. Elk individu is uniek en daarom bied ik datgene aan wat iemand nodig heeft. Jouw vraag en jij als persoon staan bij mij centraal en ik wil je daarbij zo snel mogelijk helpen.

WERKWIJZE

In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam hebben ik een zeven stappen programma ontwikkeld. Deze stappen worden in de burn-out programma’s gevolgd.

  1. Herkennen en erkennen
  2. Herstel vitaliteit en gezondheid
  3. Veranderen van denk patronen
  4. Valkuilen aanpakken en persoonlijke effectiviteit vergroten
  5. Wat zijn jouw waarden, wat wil je?
  6. Jij en je baan
  7. Nazorg

Meer informatie over deze stappen kun je in dit Pdf file vinden. Meteen in contact komen? Klik hier.
KLACHTEN


Stressklachten ervaren de meeste mensen als vervelend. Maar ze hebben ook een belangrijke functie. Het zijn de eerste signalen die aangeven dat je te veel hooi op je vork neemt. Je lichaam protesteert; het waarschuwt dat je moet zorgen voor herstelmomenten om erger te voorkomen. Het is dan ook belangrijk om die signalen niet te negeren. Het lichaam kent zo een aantal manieren om signalen af te geven bij stress. LICHAMELIJKE SIGNALEN

Lichamelijke signalen hangen samen met de verhoogde lichamelijke activiteit bij stress. Er treden veranderingen op in het bloedvatenstelsel en het hart, de ademhaling, de spieren en het maagdarmstelsel. Het afweersysteem kan door stress worden aangetast, waardoor je bijvoorbeeld vatbaar wordt voor verkoudheid, griep en andere ziekteverschijnselen

GEDRAGSSIGNALEN

Ongezonde stress kan veranderingen in het gedrag van mensen veroorzaken. Ook je gedrag naar anderen toe kan veranderen. Vaak als gevolg van de aanwezige lichamelijke-, psychische- en gedachtesignalen. Zo kunnen prikkelbaarheid en cynisme leiden tot conflicten. Lusteloosheid en somberheid kunnen leiden tot terugtrekken uit sociale contacten.  

PSYCHISCHE SIGNALEN

Ongezonde stress kan ook zichtbaar en voelbaar worden door je stemming en de gemoedstoestand waarin je verkeert. Veel gestreste mensen worden bijvoorbeeld prikkelbaar en cynisch. 

GEDACHTESIGNALEN

Bij ongezonde stress ontstaat vaak een negatief gedachtenpatroon. Deze negatieve gedachten kunnen zich richten op anderen, maar zijn vaak ook gericht op jezelf en op je eigen (verminderde) kwaliteiten.

Scroll naar boven