Assessment

Wat levert het op

Ontwikkelen

Het ontwikkelen van nieuwe eigenschappen en inzichten (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat doe ik?) Wie zijn we? Wat kunnen we? Wat willen we? 

Overwinnen

Het overwinnen van bepaalde angsten en overtuigingen(bv. grote groepen mensen, niet goed genoeg zijn, op iemand afstappen, nieuw product introduceren) 

Ontdekken

Het ontdekken van nieuwe richtingen (een nieuwe baan, andere visie of iets totaal anders doen dan tot nu toe)

Bron assessment: kracht en ontwikkelkansen in beeld brengen

Wij gaan ervan uit dat ieder mens unieke kwaliteiten en talenten heeft.

Als deze benut worden in de richting die de persoon wil gebeurt er iets magisch. Het lijkt wel of werken makkelijk wordt, als vanzelf gaat en bovendien erg leuk is. Lof en succes zijn een gevolg. Niet meer tegen de stroom inzwemmen dus maar met de stroom mee gaan. Datgene gaan doen waar je blij en succesvol van wordt. Daar kan een bron assessment een prima bijdragen leveren.

Insteek

Een bron assessment heeft altijd een positieve insteek: je wilt een start maken met een ontwikkeltraject van een of meerdere medewerkers. Je wilt kijken waar hun kracht en mogelijkheden liggen.

Een bron assessment is altijd een live assessment

In een bron assessment gaat het erom naar de kern te gaan. Juist de gesprekken en de oefeningen zijn daar belangrijk bij. Live dus, contact van mens tot mens. 

Een bron assessment duurt een dag. Vooraf vragen we deelnemer om voor het assessment online vragenlijsten in te vullen. De resultaten daarvan sturen we de deelnemer toe en de uitslagen zijn onderwerp van gesprek op de assessmentdag. 

Wanneer kies je voor een bron assessment

 • Als vervolg op je werving en selectie
  Je hebt een selectieprocedure afgerond waarin het aantal sollicitanten erg tegenviel of er weinig benoembare kandidaten waren. Je hebt een sollicitant aangenomen, die niet helemaal op het wensprofiel past, maar die wel de voor jullie essentiële kennis of ervaring heeft. Om de slaagkans van de kandidaat zo groot mogelijk te maken, wil je de overige plussen en de minnen van de kandidaat kennen, weten wat hij of zij moet ontwikkelen, wat haalbare ontwikkeldoelstellingen zijn en hoe ontwikkeling het beste is aan te pakken.
 • Na een reorganisatie
  Je hebt functies veranderd, nieuwe rollen vastgesteld en je wilt medewerkers helpen om zich te ontwikkelen in die nieuwe rollen en de daarvoor noodzakelijke skills. Je wilt dat medewerkers voor zichzelf een ontwikkelagenda kunnen bepalen waar ze in geloven en waar ze voor willen gaan
 • Bezinnen op zijn of haar sterkte-zwakteprofiel
  Je hebt een individuele medewerker die zich graag wil bezinnen op zijn sterkte-zwakteprofiel. De vraag is: waar liggen mijn kwaliteiten en wat zou ik nog verder kunnen aanscherpen? Hoe is de match van mijn sterkte-zwakteprofiel met mijn huidige rol of functie en hoe kan ik die match nog beter maken?
 • Ontwikkelpunten: ontwikkelbaar? Zo ja, hoe dan? 
  Je hebt iemand benoemd op een nieuwe positie. Uit de interne benoemingsprocedure kwamen enkele ontwikkelpunten naar voren en zowel jij als de medewerker willen graag onderzoeken hoe en of die punten ontwikkeld kunnen worden.
 • Teamontwikkeling
  Je wilt in het kader van teamontwikkeling de sterke en minder sterke kanten van elk lid van een team in kaart kunnen brengen. Als duidelijk is op welke punten ieder elkaar versterkt en aanvult, willen jullie gezamenlijke en individuele ontwikkelpaden bepalen.

transparantie,

In alle gevallen kies je voor een Bron assessment.

Samen met de deelnemer(s) onderzoeken wij waar hun sterke kanten liggen en wat er ontwikkeld kan of moet worden. Daarbij geven we een helder advies over de haalbaarheid van de ontwikkeldoelen en de beste route om die ontwikkeling in te vullen.

Aanpak van ons assement onderzoek

samenwerking

Samenwerking

Kenmerkend voor onze aanpak in dit bron assessment is:

Transparantie
Voor een goed bron assessment moet de deelnemer erop kunnen vertrouwen dat het doel van het assessment ondubbelzinnig is: gericht op ontwikkeling, niet op beoordeling of selectie. Daarom bespreken we voor het assessment altijd met de deelnemer en opdrachtgever wat het doel en de vraagstelling van het assessment zijn.

maatwerk.

Samenwerking
Een goede samenwerking is essentieel voor ons, zowel met jou als opdrachtgever als met de deelnemer. Dat begint in het voortraject als we gezamenlijk de beginvraag verwoorden. In het assessment stellen we ons zoveel mogelijk als partner op van de deelnemer: we geven meteen feedback en moedigen de deelnemer aan om zelf te reflecteren op zijn eigen handelen en de effectiviteit daarvan. 

In de cases is er de mogelijkheid om alternatieve gedragsscenario’s uit te proberen. Daarmee krijgt het assessment deels het karakter van een trainings- of coachingsbijeenkomst met direct leereffecten. 

Maatwerk
In elk assessment werken we met cases die aangepast zijn op jouw organisatie en op de vraag die je stelt. Als het mogelijk is, werken we met eigen cases van de deelnemer. Elk assessment is uniek en individueel. Een deelnemer heeft een eigen werkkamer en merkt dat wij zijn organisatie kennen en begrijpen.

Bron assessment aanvragen

Als je een bron assessment aanvraagt, doen we zo snel mogelijk een uitgebreide voorbespreking met je. Daarin gaan we na wat je vraag is en wat de kritische kenmerken zijn die in het assessment aan bod moeten komen.

We willen hierin ook graag je organisatie beter leren kennen. Daarna krijg je een offerte. 

De deelnemer formuleert zijn of haar eigen ontwikkelvragen vooraf in een intakegesprek (persoonlijk, telefonisch of via Teams).

Bij de uitnodiging voor de assessmentdag krijgt de deelnemer van ons enkele reflectieopdrachten en de uitnodiging voor het invullen van een aantal reflectie vragenlijsten. De resultaten daarvan sturen we voor het assessment rechtstreeks naar de deelnemer. 

Het verslag van het assessment gaat natuurlijk altijd eerst naar de deelnemer. We bespreken het (telefonisch of persoonlijk) en als de deelnemer akkoord gaat, krijg je zelf het verslag.

Inhoud

 • Diepte-interview
 • Persoonlijkheid, talenten en competenties
 • Capaciteiten
 • Drijfveren en carrière-waarden
 • Een of twee rollenspelen/simulaties
 • Schrijfopdracht
 • Nagesprek met de kandidaat
 • Rapportage met helder ontwikkeladvies
 • Telefonische evaluatie

Proces

 • Telefonische intake met opdrachtgever
 • Afname binnen een week
 • Duur assessment 1 dag
 • Rapportage binnen 5 werkdagen
 • Eindevaluatie na 2 maanden

Resultaten

 • Een bron assessment bij mij levert een duidelijk en genuanceerd beeld op van stijl, effectiviteit, kwaliteiten, ontwikkelnoodzaak en ontwikkelbaarheid van leerpunten met realistische ontwikkelsuggesties.
 • De deelnemer en de opdrachtgever krijgen handvatten om ontwikkeling verder vorm te geven.
 • Als opdrachtgever ontvang je een concreet advies. Je leest daarin ook wat je eigen bijdrage aan de ontwikkeling van je medewerker kan zijn en wat de voorwaarden zijn om die ontwikkeling te bereiken.
 • Deelnemers ervaren de dag als confronterend, stimulerend en ondersteunend voor het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling.
WAAROM KIEZEN VOOR Ton Fontijn?

Wij leveren een aantoonbare bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties en medewerkers. Uw doelen zijn ons richtpunt. Wij zoeken bij elke vorm van assessment persoonlijk contact voor de inventarisatie. Verder werken we met beproefde methoden. Onze adviseurs zijn ervaren NIP-psychologen 

Wij zorgen voor een hartelijk ontvangst, bieden testen aan in begrijpelijke taal en werken met deskundige psychologen die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen

Voelen kandidaten zich ontspannen, dan is het resultaat van het assessment optimaal. 

Scroll naar boven